11mei/21

Schoolvrije dagen in mei

SCHOOLVRIJE DAGEN IN MEI: • Woensdag 12 mei 2021: pedagogische studiedag, • Donderdag 13 mei 2021: feestdag (O.H. Hemelvaart), • Vrijdag 14 mei 2021: brugdag, • Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag