Pedagogisch project

Met ‘het opvoedingsproject’ bedoelen we ‘het programma’ van onze school. Zo’n programma ligt niet voor eens en altijd vast, het moet leven en groeien, het nodigt uit tot deelname en confrontatie, het is gericht op de toekomst. De directie en alle teamleden verwoorden hier, in samenspraak met het schoolbestuur, zo duidelijk mogelijk hun visie op opvoeding en onderwijs.

Opvoeden moet er uiteindelijk toe leiden dat de leerlingen ‘op eigen benen’ kunnen staan. In de wereld van vandaag, in de huidige samenleving met haar talrijke stroomversnellingen, is dat niet vanzelfsprekend en verloopt dat niet altijd probleemloos. De school kan daarbij een zeer diverse rol vervullen: een vluchtheuvel, een ankerplaats, een oord van bezinning en goede raad, …