Schoolvisie

Maak je mee een toertje door onze school? Kom op ontdekking en krijg goesting om a.d.h.v. spel en beweging nieuwe dingen te leren. Ieder kan en mag op zijn eigen tempo en niveau groeien en vooruitgaan. Met een lach en een traan, gaan we er SAMEN tegenaan!

We stimuleren je om op te groeien tot kleine volwassenen door zelfstandig aan het werk te gaan. Kies je voor deze weg? Of ga je toch liever een ander pad op? Werk je alleen of liever samen? We sturen je in de juiste richting… Steek de handen uit de mouwen en ga aan de slag! Wees gerust, fouten maken mag.

Verlies je even de pedalen? Dan zijn de juffen, meesters en andere kinderen er steeds om je recht te helpen en te motiveren. SAMEN zorgen we ervoor dat iedereen zich goed voelt. SAMEN smeren we de ketting van verbondenheid met olie van goesting zodat we steeds gemotiveerd in beweging blijven.

Hier willen we als school voor staan. Dit is onze schoolvisie.
Tekst en tekening zijn tot stand gekomen na het brainstormen met het volledige schoolteam. Met extra dank aan de werkgroep, juf Sigrid en mama Annelies Van der Biest voor de tekening en de digitale verwerking ervan, juf Jasmien en echtgenoot Vincent voor het lied en de ouderraad voor de extra input.

Verbinding

Om te groeien is het belangrijk om in verbinding te staan met jezelf. Wie ben ik? Wat lukt goed? Waar wil ik aan werken? Wat heb ik nodig om me goed te voelen en te groeien?

Verbonden zijn we niet enkel met onszelf maar ook met elkaar. We werken in groepjes, teams en zetten in op klasoverschrijdende activiteiten. We spelen, ontdekken en leren graag met elkaar. De leerkracht fungeert als wegwijzer doorheen de kinderen hun ontwikkelingsproces en neemt ze met veel plezier mee binnen onze rijke schoolomgeving.

Zelfsturing

Onze kinderen helpen we groeien naar zelfstandigheid. We stimuleren kinderen om keuzes te maken, te plannen, initiatief te nemen en zelfstandig te werken. Stap voor stap nemen ze hun eigen leerpad in handen. De juffen, meesters en medeleerlingen/buddy’s zijn er om de kinderen hierin te helpen en te begeleiden.

We laten ze groeien met vallen en opstaan. Hierbij hechten we belang aan probleemoplossend denken en handelen. We werken samen om dit proces vol te houden.

We gaan samen op zoek naar de noden van elk kind en kiezen zo een gepast leerproces, want iedereen is uniek.

Goesting

We willen dat onze kinderen goesting hebben om te leren en om te groeien. De kinderen werken volgens hun ontwikkelingsniveau, zodat er een gemotiveerd leerproces tot stand komt.

Plezier en zin stimuleren de goesting, daarom zetten we maximaal in op spel en beweging.

We zorgen tussen een balans tussen spanning en ontspanning.