Schoolraad

Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel

Maes Anneleen
Petit Sigrid
Van der Straeten Anouk

Vertegenwoordigers van de ouders

Dermul Bart
Meersschaut Annelies
Vasseur Alexandre

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

Dick Johan
Thienpont Filip
Debruyne Andre

Gecoöpteerd voorzitter

De Vreese Margot

Directie

Melissa De Rudder

Afgevaardigde van het schoolbestuur

Melissa De Rudder