Infobrochure

Beste ouder(s)
Graag bezorgen we u een exemplaar van onze infobrochure voor het schooljaar 2023-2024.
Hierin vindt u nuttige informatie over het functioneren van onze school.

Deze infobrochure komt tegemoet aan verwijzingen in het schoolreglement.