Organisatie

In onze school werken we in teams. Dat wil zeggen dat kinderen begeleid worden door meer dan één leerkracht en dat we binnen het team inzetten op de zorgnoden. Verbinding, zelfsturing en goesting zijn hierbij 3 kernwoorden.

De school telt in het totaal 15 klassen.

Team peuter: 1,5 kleuterambt + 15u kinderzorg

Team K1/K2: 2 voltijdse kleuterambten + zorgondersteuning

Team K2/K3: 2 voltijdse kleuterambten + zorgondersteuning

Team L1/2 bestaat uit 4 ambten in 3 lokalen

Team L3/L4 bestaat uit 4 ambten in 3 lokalen

Team L5/L6 bestaat uit 4 ambten in 3 lokalen

Gymleerkrachten Seppe en Evelien staan in voor 2 lestijden LO per groep. Meester Seppe en juf Ellen nemen de zwemcoördinatie op zich.

Zorgcoördinator Tessa (36/36) organiseert zorggesprekken en coördineert de zorgwerking binnen de volledige school.

Elk team heeft een zorgverantwoordelijke die op regelmatige basis afstemt met de zorgcoördinator.