Sint-Victor

organiseert onderwijs anders en slim, innovatief, toekomstgericht en volgens een eigen pedagogisch project ‘leef happy’.

Innovatief

Als team basisschool Sint-Victor kiezen we voor een innovatief veranderingsproces.

Werken in groep

We werken in subgroepen waarin leerkrachten en kinderen samen hun talenten kunnen ontdekken, inzetten en verder ontwikkelen. We bewaren een veilige groep voor het algemeen welbevinden van iedereen en kiezen voor vaste ankerleerkrachten.

Welbevinden

We bewaren een veilige groep voor het algemeen welbevinden van iedereen en kiezen voor vaste ankerleerkrachten.

Maatschappelijke context

We organiseren onze school op een wendbare manier als antwoord op de uitdagingen van de huidige maatschappelijke context waarin de school zich bevindt.

Leef Happy 7 grondhoudingen

De 7 grondhoudingen van ons Leef Happy project vormen mee de leidraad.

Planning lesdag

Leerkrachten en kinderen gaan flexibel om met de organisatie en de invulling van de lesdag.

Hygiëne

Op onze school is er aandacht voor de persoonlijke hygiëne en voor de hygiëne in en rond de school. Zo herinneren posters de leerlingen aan hygiënische gewoontes en afspraken.

Veiligheid

Veilig onderweg, te voet, met de fiets of met de bus. Dat is voor ons vanzelfsprekend.

Beweging

De kinderen worden uitgenodigd om fysiek en sociaal bezig te zijn. Het helpt de concentratie langer bij de les te houden en ze doen en leren al spelend een heleboel.

Gezondheid

Op onze school zijn er afspraken rond dranken, tussendoortjes en brooddozen. De ouders worden aangesproken om de schoolomgeving rookvrij te houden.

Zorgwerking

Om te streven naar maximale ontplooiingskansen voor elk kind, is er een uitgebreide zorgwerking.

Professionalisering

Om te streven naar maximale ontplooiingskansen voor elk kind, krijgt professionalisering van leerkrachten veel kansen.

4 kernopdrachten – 1 team – gedeeld leiderschap

We bereiden leerkrachten voor om meer leiderschap op te nemen, ‘school maken’ wordt zo een gedeelde verantwoordelijkheid. Het team is samen verantwoordelijk voor een geheel van onderling afhankelijke opdrachten en krijgt hiervoor de nodige bevoegdheden en autonomie om de vier kernopdrachten uit ons opvoedingsproject te realiseren tot op de werkvloer. Het team bepaalt zelf het tempo en de prioriteiten.
Overlegmomenten zijn hier van groot belang, dit vraagt engagement van elke leerkracht.

We werken in subgroepen waarin leerkrachten en kinderen samen hun talenten kunnen ontdekken, inzetten en verder ontwikkelen.