Pest actieplan

Kinderen brengen veel uren door op school. Het is dan ook heel belangrijk dat de school een veilig klimaat schept waarin elk kind zich thuis voelt zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ontplooien van hart, hoofd en handen staat centraal.

De werkelijkheid gebiedt ons echter toe te geven dat er situaties op school kunnen ontstaan waarbij niet elk kind zich veilig voelt. We willen dat kinderen die gepest worden, weten dat ze geholpen worden.
Als ouder hoop je dat het jouw kind nooit overkomt. Ook de pester heeft begeleiding en hulp nodig om dit gedrag te stoppen. Uiteraard mogen we de toeschouwers niet vergeten in dit verhaal. Uit angst voor de pester doen ze mee aan pesterijen of worden ze stille getuigen. Dit zorgt voor een klimaat van onveiligheid, waarin kinderen zich niet oprecht en asociaal gedragen. Spontaan en vrij samen spelen en leren is er dan niet meer bij.
Pesten op onze school kan niet! Daarom dit actieplan.