De schoolraad vergadert 3 keer per jaar of meer, indien nodig en op verzoek van één van de
geledingen. De eerste bijeenkomst van het schooljaar 2020-2021 gaat door op dinsdag 22 september 2020. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op dinsdag 9 februari 2021 en
op donderdag 17 juni 2021

Op dinsdag 16 juni 2020 werd de schoolraad, bestaande uit 3 geledingen, als volgt samengesteld:

Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel:
 • Maes Anneleen
 • Petit Sigrid
 • Verkest Kristel
Vertegenwoordigers van de ouders:
 • Dermul Bart
 • Meersschaut Annelies
 • Verbraekel Joeri
Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
 • Dick Johan
 • Thienpont Filip
 • Debruyne Andre
Gecoöpteerd voorzitter:
 • De Vreese Margot
Directie:
 • Melissa De Rudder
Afgevaardigde van het schoolbestuur:
 • Melissa De Rudder