Historiek Leef Happy

Vanuit het bestuur werd gevraagd om de ‘identiteitsverklaring’ van onze school te actualiseren en keuzes te maken waarvoor we staan?

Walter van Wouwe bracht via conferenties de zeven gewoonten van Sean Covey binnen. Het inspireerde ons om hiermee verder aan de slag te gaan.
We roosterden Inge Willemsen vrij als ‘Leef Happy-juf’ om de visie op schoolniveau uit te werken en verder kracht bij te zetten.

2010

Bevraging bij de leerkrachten over dringende noden op school.
Thema’s die steeds terugkwamen waren:

  •  respect voor elkaar en materialen
  • brutaal gedrag
  • conflicten oplossen
  • pestgedrag

2011-2012

Materialen die aanwezig waren op school werden geïnventariseerd.

De zeven grondhoudingen op leerkrachtenniveau werden verkend en verdiept naar hun eigen leven.

Toneeltjes bij elke grondhouding werden uitgewerkt met de dieren van Zeveneik aan de hand van het boek ‘Happy Kids’. (lagere school)

Er werden werkgroepen opgericht ‘Leef Happy’, zowel voor kleuter als lager.

2012-2013

Uitwerking van een handleiding om inspirerende lessen te geven in de klas aan de hand van methodes sociale vaardigheden en het identiteitstraject van Walter Van Wouwe.

Met hulp van Florejan Verschueren werd een Leef Happylied gecomponeerd.

De boom wordt het kernsymbool!

De werkgroep KS heeft grondhouding 1 tot en met 3 vertaald op kleuterniveau: bijvoorbeeld in toneelvorm en concrete materialen: prentenboeken, liedjes,… (Ik kan al veel, maak een plan, eerst werken, dan spelen)

2013-2014-2015

We werken met een portfolio voor de lagere school.  Kinderen leren zichzelf evalueren.

Opstart van ’t Moment: een laagdrempelige koffiebabbel om met ouders te verbinden.

Vanuit de kleuterschool worden de ‘wij-grondhoudingen’ uitgewerkt en gekoppeld aan het ontwikkelingsplan. (samen is beter)

2015-2016

Ouders worden mee betrokken in het verhaal van Leef Happy. In PIT, uitnodigingen, acties, dag van de … komen de grondhoudingen meer en meer voor. Het wordt meer geïntegreerd in de dagdagelijkse werking van de school.

Het nieuw schoollogo met de boom wordt gelanceerd, samen met de vlaggen van de dieren van Zeveneik op de speelplaats.

De werkgroep Leef Happy kent een doorstart.

2016-2017-2018

Handpoppen en vingerpoppetjes voor de kleuterschool dienen als klasmascottes, ook de houten leefboom wordt in de kleutergang geïntroduceerd. In de kleuterschool hielden we een projectweek rond ‘ik kan al veel’.

Onze klaagvrije dag haalde zelfs het regionaal RTV-nieuws.

In het verslag van inspectiedoorlichting werd Leef Happy-project vermeld als een voorbeeld van pedagogische vernieuwing en een ‘schooleigen project’.

Vanuit het jaarplan KS onthouden we: stoefweek, Ed en Elsie in de boekenhoek, maak een plan met Goof, ‘goedemorgen’ in verschillende talen.

2018-2019

‘Warme Scholen’ wordt opgestart samen met internaat en secundair, met een tweedaagse als start o.l.v. Flanders Synergie.

Warme William is geïntroduceerd in onze school.

We organiseren samen Rode neuzendag, een clusterconferentie met warme verbindende activiteiten in de namiddag, zoals samen wandelen, sporten,…

Als kers op de taart wonnen we de tweede plaats van de Paolaprijs in het paleis van de koning. (als pedagogisch vernieuwend voorbeeld voor scholen)

Een tweede versie van het Leef Happylied 2, door Jef Cambré, ziet het daglicht. De happy Voices, ons schoolkoor, zingen het graag mee!

Een animatiereeks werd ontworpen door Fiks studio, een kleurenpalet van 7 kleuren werd bedacht. Bijhorende affiches en dieren hangen verspreid in de klassen en in de school.

De ouderraad gebruikt kleuren en thema ook in hun affiches van ’t Moment, doedag, Quiz,…

De kleuren komen meer en meer zichtbaar in de gangen en speelpaats (vlaggen, bollen op de deuren, schilderingen op de grond, ….)

2019-2020-2021

Samenwerking cluster wordt belangrijker, nu de nieuwbouw op de planning staat.

Tijdens Corona: Leef Happy wandeling/ fietstocht werd vanuit de school georganiseerd.

Internaat en secundaire school gaat hun visie koppelen aan Leef Happy, op hun eigen manier. Dit is een strategische keuze vanuit het beleidsplan van de cluster.

Warme Scholen heeft een instagrampagina gelanceerd, waar de grondhoudingen mee aan bod komen.

2021-2022

Operatie proper (mooimakers) is een onderdeel van grondhouding 1.

 

De nieuwe visietekst van de basisschool is afgeklopt waarin Leef Happy duidelijk geborgd wordt.

2022-2023

Warme Scholen-groep werkt dit jaar op eigen niveau. Ze hebben nog enkele verbindende activiteiten gepland o.a. een clusterconferentie.

 

We organiseren 3 maal een ‘win-winwinkel’ in het kader van herbruikbaarheid.

We werken aan een nieuwe website, waar Leef Happy duidelijk mee een profiel heeft.
De instagrampagina basisschool wordt gelanceerd in het zog van de instagram secundair.

 

 

We plannen terug concrete acties om het Leef Happy project in de KS op te frissen.