SCHOOLVRIJE DAGEN IN MEI:
• Woensdag 12 mei 2021: pedagogische studiedag,
• Donderdag 13 mei 2021: feestdag (O.H. Hemelvaart),
• Vrijdag 14 mei 2021: brugdag,
• Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag