Wij lichte voorgaande communicatie ‘corona update 13 maart’ verder toe. Lees deze zeker goed na!

We volgen de richtlijnen zoals die ons tot nu toe (13/03 – 14u30) bereikten.

Beroep doen op noodopvang kan in uitzonderlijke gevallen: dit geldt voor ouders die werkzaam zijn in de zorgsector.

Mogen we vragen de richtlijnen van de overheid zoveel als mogelijk te volgen en de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Als ouder zijn creatieve oplossingen hierbij noodzakelijk. We denken bijvoorbeeld aan het zelf gezamenlijk organiseren van opvang van kinderen uit de klas of buurt.

Neem hierin ook zelf uw verantwoordelijkheid als burger. Indien alle kinderen op school aanwezig zijn, nam de regering deze maatregel voor niets …

Enkel indien ieder de situatie ernstig neemt, kan de epidemie ingeperkt worden!

Corona update 13 maart 2020